Album: Tình Yêu Là Lẽ Sống (Karaoke)

Nghe Album: Tình Yêu Là Lẽ Sống (Karaoke)

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Là Lẽ Sống (Karaoke)

Viễn xứ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Lắng nghe tiếng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Như lời dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tình Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 103