Ca sĩ: Nhật Tân

Tiểu sử Nhật Tân

Album Nhật Tân

MV Nhật Tân

Bài hát Nhật Tân

Noel hội mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Chúa đã viếng thăm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mẹ như mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Xuân ca bên Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Hát đón xuân về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160