Ca sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. Nguyễn Sang

Album Lm. Nguyễn Sang

MV Lm. Nguyễn Sang

Bài hát Lm. Nguyễn Sang

Cha Ơi ! Xin Giã Biệt Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 462

Một Trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Dưới Áo Mẹ Từ Bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Chút lòng son

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Một niềm phó thác (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 617

Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Cho Con Vững Tin (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 300

Bao la tình Chúa (Karaoke )

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 956

Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Con mến yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Lễ Dâng Trông Cậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193

Cầu xin Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Lời cầu cho mẹ cha

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Tình Cha cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Huyền thoại một vì sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Giáng Sinh trong mái nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Hãy đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Kinh đầu lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Con đường Chúa đã đi qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Vòng hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Thánh Ca Mùa Chay 2016

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Lời chân thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình yêu mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60