Ca sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. Nguyễn Sang

Album Lm. Nguyễn Sang

MV Lm. Nguyễn Sang

Bài hát Lm. Nguyễn Sang

Cha Ơi ! Xin Giã Biệt Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 482

Một Trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Dưới Áo Mẹ Từ Bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Chút lòng son

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Một niềm phó thác (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 628

Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Cho Con Vững Tin (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 314

Bao la tình Chúa (Karaoke )

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 962

Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 218

Con mến yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lễ Dâng Trông Cậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Cầu xin Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Lời cầu cho mẹ cha

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 97

Tình Cha cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Huyền thoại một vì sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Giáng Sinh trong mái nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Hãy đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69