Ca sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. Nguyễn Sang

Album Lm. Nguyễn Sang

MV Lm. Nguyễn Sang

Bài hát Lm. Nguyễn Sang

Cha Ơi ! Xin Giã Biệt Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 479

Một Trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Dưới Áo Mẹ Từ Bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Chút lòng son

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Một niềm phó thác (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 634

Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Cho Con Vững Tin (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 313

Bao la tình Chúa (Karaoke )

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 980

Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Con mến yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Lễ Dâng Trông Cậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Cầu xin Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Lời cầu cho mẹ cha

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 106

Tình Cha cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Huyền thoại một vì sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Giáng Sinh trong mái nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Hãy đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Kinh đầu lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Con đường Chúa đã đi qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Vòng hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Thánh Ca Mùa Chay 2016

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Lời chân thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tình yêu mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60