Ca sĩ: Johnny Dũng

Tiểu sử Johnny Dũng

Album Johnny Dũng

MV Johnny Dũng

Bài hát Johnny Dũng

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Con nào đáng gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Lế dâng cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Dâng Chúa tháng năm

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Ánh mắt yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Con đây Ngài ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Kiếp cỏ hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 98