Ca sĩ: Johnny Dũng

Tiểu sử Johnny Dũng

Album Johnny Dũng

MV Johnny Dũng

Bài hát Johnny Dũng

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Con nào đáng gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Lế dâng cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Dâng Chúa tháng năm

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Ánh mắt yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Con đây Ngài ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Kiếp cỏ hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 95