Ca sĩ: Johnny Dũng

Tiểu sử Johnny Dũng

Album Johnny Dũng

MV Johnny Dũng

Bài hát Johnny Dũng

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Con nào đáng gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 45

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Lế dâng cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Dâng Chúa tháng năm

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 329

Ánh mắt yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 501

Con đây Ngài ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Kiếp cỏ hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 82