Ca sĩ: Johnny Dũng

Tiểu sử Johnny Dũng

Album Johnny Dũng

MV Johnny Dũng

Bài hát Johnny Dũng

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Con nào đáng gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 44

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Lế dâng cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Dâng Chúa tháng năm

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 323

Ánh mắt yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 487

Con đây Ngài ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Kiếp cỏ hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 80