Ca sĩ: Việt Dzũng

Tiểu sử Việt Dzũng

Album Việt Dzũng

MV Việt Dzũng

Bài hát Việt Dzũng

Niềm vui có Chúa

Lượt nghe: 41

Xin đừng quên con

Lượt nghe: 59

Lời cầu tin yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 48

Lắng nghe tiếng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 230

Bà Veronica lau mặt Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Tình tự hiến 3

Lượt nghe: 70

Niềm vui có Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 287

Niềm vui có Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 103

Lời kinh đêm Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 297

Xin dâng Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 249

Niềm vui có Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 62

Một đời xin vâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 276

Lắng nghe tiếng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 288

Lời cầu tin yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 53

Xin đừng quên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 219

Xin đừng quên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 302

Thiên Chúa Tình Yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 136