Album: Hòa Tấu Thánh Ca: Franklin Phan thực hiện

Nghe Album: Hòa Tấu Thánh Ca: Franklin Phan thực hiện

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Thánh Ca: Franklin Phan thực hiện