Album: Thánh Ca Vol. 5 - Vâng Yêu Như Mẹ

Nghe Album: Thánh Ca Vol. 5 - Vâng Yêu Như Mẹ

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol. 5 - Vâng Yêu Như Mẹ

Ave Maria con chào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 345

Hái hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 889

Con dâng lên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 523

Xin Mẹ hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 243

Dâng hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 487

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Nữ Vương Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 286

Ngàn hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,229

Quỳ đây

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Vâng yêu như Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 246