Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Nghe Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Con xin phó thác (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Dâng Chúa mùa xuân (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Dâng Mẹ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Kinh chiều (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Tin yêu Chúa (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 59