Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Nghe Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Karaoke Nguyễn Sơn Khanh

Con xin phó thác (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Dâng Chúa mùa xuân (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 456

Dâng Mẹ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Kinh chiều (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Tin yêu Chúa (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 60