Album: Tình Trời Thập Tự

Nghe Album: Tình Trời Thập Tự

Các bài hát trong Album: Tình Trời Thập Tự

Chúa là nơi con an nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Tình trời Thập tự

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 836

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 635

Nếu

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Người yêu tôi chết

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Lời vọng tình yêu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 122