Album: Tình Trời Thập Tự

Nghe Album: Tình Trời Thập Tự

Các bài hát trong Album: Tình Trời Thập Tự

Chúa là nơi con an nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Tình trời Thập tự

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 945

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Nếu

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Người yêu tôi chết

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Lời vọng tình yêu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 122