Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Nghe Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Tâm tình đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Lời cầu Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Tâm sự bên hang đá

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Sao mà dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Mùa xuân tình cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Lễ vật con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 668