Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Nghe Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Lm. Văn Chi

Tâm tình đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 444

Emmanuel hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Lời cầu Đêm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Tâm sự bên hang đá

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Sao mà dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Mùa xuân tình cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Lễ vật con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 585