Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD

Khúc cảm tạ (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Giới thiệu DVD Con Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 50