Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 83

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Ở lại với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Cho Một Người Nằm Xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 386

Giã từ dương thế

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Những Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Sống Một Đời Cho Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

DVD Thánh Ca Dâng Mẹ (YouTube)

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 139

Sao biển (MP4)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 470