Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Dang chúa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 604

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Giã từ dương thế

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Dâng Mẹ (MP4)

Trình bày: , | Lượt nghe: 76

Sao biển (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 492