Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 75

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Ở lại với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Cho Một Người Nằm Xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239

Giã từ dương thế

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Những Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Sống Một Đời Cho Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Kinh chiều (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111