Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Dang chúa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 432

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Giã từ dương thế

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Dâng Mẹ (MP4)

Trình bày: , | Lượt nghe: 74

Sao biển (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 481