Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Dang chúa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 415

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Giã từ dương thế

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Dâng Mẹ (MP4)

Trình bày: , | Lượt nghe: 73

Sao biển (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 478