Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Dang chúa hôm nay

Sáng tác: | Lượt nghe: 641

Giáo Đường im bóng

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 129

Niềm tin

Sáng tác: | Lượt nghe: 93

Dư âm mùa Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 117

Mùa Sao Sáng

Sáng tác: | Lượt nghe: 74

Ở lại với con

Sáng tác: | Lượt nghe: 121

Trên núi Cây Dầu

Lượt nghe: 103

Kính Dâng Cha Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 96

Thánh Ca Dâng Mẹ

Lượt nghe: 121

Dâng Mẹ (MP4)

Sáng tác: | Lượt nghe: 77

Sao biển (MP4)

Sáng tác: | Lượt nghe: 493