Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Âm hưởng

Trình bày: | Album: , | Lượt nghe: 58

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59