Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Hạt cải

Trình bày: , | Lượt nghe: 109

Âm hưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hạt lúa vùi chôn

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,299

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Đêm đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ánh sao sáng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Nơi đây Bêlem

Trình bày: , | Lượt nghe: 40

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 69