Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Âm hưởng

Trình bày: | Album: , | Lượt nghe: 58

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60