Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Hạt cải

Trình bày: , | Lượt nghe: 105

Âm hưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Hạt lúa vùi chôn

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,158

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Đêm đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ánh sao sáng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Nơi đây Bêlem

Trình bày: , | Lượt nghe: 39

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 61