Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Hạt cải

Trình bày: , | Lượt nghe: 113

Âm hưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hạt lúa vùi chôn

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,346

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Đêm đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Ánh sao sáng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Nơi đây Bêlem

Trình bày: , | Lượt nghe: 49

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 71