Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Lời ru của mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 0

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 117

Hương Kinh Cung Tiến

Sáng tác: | Lượt nghe: 61

Tấm bánh cuộc đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 142

Hạt cải

Sáng tác: , | Lượt nghe: 149

Âm hưởng

Sáng tác: , | Lượt nghe: 65

Hạt lúa vùi chôn

Sáng tác: | Lượt nghe: 381

Chúa đã làm người

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,404

Nhớ Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 89

Tâm tư mơ ước

Sáng tác: | Lượt nghe: 95

Ave Maria

Sáng tác: | Lượt nghe: 110

Hạt kinh dâng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 96

Niềm tin

Sáng tác: , | Lượt nghe: 147

Ánh sao sáng ngời

Lượt nghe: 128

Nơi đây Bêlem

Lượt nghe: 59