Ca sĩ: Thanh Lan

Tiểu sử Thanh Lan

Album Thanh Lan

MV Thanh Lan

Bài hát Thanh Lan

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Hạt cải

Trình bày: , | Lượt nghe: 129

Âm hưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hạt lúa vùi chôn

Trình bày: | Lượt nghe: 370

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,364

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Tâm tư mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Đêm đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Ánh sao sáng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Nơi đây Bêlem

Trình bày: , | Lượt nghe: 55

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 72