Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Nghe Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Các bài hát trong Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Điệp khúc xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Xin đừng quên con

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Tâm tư người viễn khách

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Lời cầu cho Xứ Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Mẹ Quê hương Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 261

Chiều tâm tư

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Như lời ca dao

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tình trong im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 114