Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Nghe Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Các bài hát trong Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 2

Điệp khúc xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Xin đừng quên con

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Tâm tư người viễn khách

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Lời cầu cho Xứ Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Mẹ Quê hương Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Chiều tâm tư

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Như lời ca dao

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Tình trong im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 103