Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)

Nghe Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)

Các bài hát trong Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)

Hoan ca Phục Sinh (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Sự sống từ Cha (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Thập giá nói gì (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 101