Ca sĩ: Lm. Văn Chi

Tiểu sử Lm. Văn Chi

Album Lm. Văn Chi

MV Lm. Văn Chi

Bài hát Lm. Văn Chi

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Tâm tư tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Tâm ca sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Sao mà dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Chúa muốn con làm gì

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Như lời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Vết thương tội lệ

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Như lời ca dao

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Sứ Điệp Fatima

Trình bày: | Lượt nghe: 722