Ca sĩ: Lm. Văn Chi

Tiểu sử Lm. Văn Chi

Album Lm. Văn Chi

MV Lm. Văn Chi

Bài hát Lm. Văn Chi

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tâm tư tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Tâm ca sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Sao mà dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa muốn con làm gì

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Như lời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Vết thương tội lệ

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Như lời ca dao

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Sứ Điệp Fatima

Trình bày: | Lượt nghe: 757