Ca sĩ: Lm. Văn Chi

Tiểu sử Lm. Văn Chi

Album Lm. Văn Chi

MV Lm. Văn Chi

Bài hát Lm. Văn Chi

Nói với người yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 46

Tri ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 54

Tâm tư tri ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 74

Tâm ca sám hối

Sáng tác: | Lượt nghe: 160

Trong quỹ đạo tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 74

Giao cảm

Sáng tác: | Lượt nghe: 35

Giao cảm

Sáng tác: | Lượt nghe: 67

Sao mà dám quên

Sáng tác: | Lượt nghe: 84

Ánh mắt Chúa trong đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 168

Chúa muốn con làm gì

Sáng tác: | Lượt nghe: 220

Như lời dâng hiến

Sáng tác: | Lượt nghe: 329

Vết thương tội lệ

Sáng tác: | Lượt nghe: 135

Chiều mưa cầu Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 94

Như lời ca dao

Sáng tác: | Lượt nghe: 176

Chiều mưa cầu Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Sứ Điệp Fatima

Sáng tác: | Lượt nghe: 802