Ca sĩ: Lm. Văn Chi

Tiểu sử Lm. Văn Chi

Album Lm. Văn Chi

MV Lm. Văn Chi

Bài hát Lm. Văn Chi

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tâm tư tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tâm ca sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Sao mà dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Chúa muốn con làm gì

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Như lời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Vết thương tội lệ

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Như lời ca dao

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Sứ Điệp Fatima

Trình bày: | Lượt nghe: 727