Ca sĩ: Quyết Thắng

Bài hát Quyết Thắng

Chờ mong

Sáng tác: | | Album:

Tiểu sử Quyết Thắng

Album Quyết Thắng

MV Quyết Thắng