Ca sĩ: Quyết Thắng

Tiểu sử Quyết Thắng

Album Quyết Thắng

MV Quyết Thắng

Bài hát Quyết Thắng

Tâm ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Sao nỡ bỏ con (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Hững hờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Chờ mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Trở về bên Chúa 4

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Chuông chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trang 1 trên 212