Ca sĩ: Lm. JB Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. JB Nguyễn Sang

Album Lm. JB Nguyễn Sang

MV Lm. JB Nguyễn Sang

Bài hát Lm. JB Nguyễn Sang

Tình Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Món quà từng ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Chúa vẫn ở bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 412

Bài ca thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Chúa gọi con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Thánh Giuse 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Kính Mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Giữa Biển Trần Gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Tình Yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Giuse, chuyện về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cầu Xin Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Thờ Lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Xin xót thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trở lại thiên đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35