Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Adam con ở đâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 549

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124