Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Đường đời muôn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Bữa tiệc chia tay

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Giờ đã điểm

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Xin Một Lần Gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Xin hãy nhớ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Adam con ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Con đếm thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Thật là kỳ lạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 104