Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Đường đời muôn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Bữa tiệc chia tay

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Giờ đã điểm

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Xin Một Lần Gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Xin hãy nhớ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Adam con ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 685

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Con đếm thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Thật là kỳ lạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 113