Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Đường đời muôn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Bữa tiệc chia tay

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Giờ đã điểm

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Xin Một Lần Gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Xin hãy nhớ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Adam con ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 648

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Con đếm thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 237