Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Đường đời muôn lối

Sáng tác: | Lượt nghe: 143

Bữa tiệc chia tay

Sáng tác: | Lượt nghe: 246

Giờ đã điểm

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Nếu con trên đỉnh Calve

Sáng tác: | Lượt nghe: 450

Một chiều mùa đông

Sáng tác: | Lượt nghe: 282

Nếu con trên đỉnh Calve

Sáng tác: | Lượt nghe: 351

Xin Một Lần Gặp Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 369

Thân phận con người (Slideshow)

Sáng tác: | Lượt nghe: 52

Xin hãy nhớ (Karaoke)

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Adam con ở đâu

Lượt nghe: 719

Chúa dắt lối đời con

Sáng tác: | Lượt nghe: 386

Cúi lạy Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 70

Chúa đã chọn con

Sáng tác: | Lượt nghe: 125

Cảm tạ Hồng Ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 79

Con đếm thời gian

Sáng tác: | Lượt nghe: 131

Ngài yêu con

Sáng tác: | Lượt nghe: 146

Liên khúc 1

Sáng tác: | Lượt nghe: 49

Thật là kỳ lạ

Sáng tác: | Lượt nghe: 114