Ca sĩ: Thụy Long

Tiểu sử Thụy Long

Album Thụy Long

MV Thụy Long

Bài hát Thụy Long

Đường đời muôn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Bữa tiệc chia tay

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Giờ đã điểm

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Xin Một Lần Gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Xin hãy nhớ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Adam con ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 606

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Con đếm thời gian

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 164