Album: Simon Phan Hùng Vol.06 - Cung Đàn Của Chúa

Nghe Album: Simon Phan Hùng Vol.06 - Cung Đàn Của Chúa

Các bài hát trong Album: Simon Phan Hùng Vol.06 - Cung Đàn Của Chúa

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Cung đàn của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Dâng ngày cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Kính nhớ tổ tiên

Trình bày: | Lượt nghe: 392

Tìm về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Của lễ giao hòa

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Dấu ấn Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Ca khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,177