Nhạc sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 214

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 110

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 314

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72