Album: Hành Hương Với Chúa

Nghe Album: Hành Hương Với Chúa

Các bài hát trong Album: Hành Hương Với Chúa

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Tôn thờ Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 492

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 603

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Hài Nhi Vương Đế

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Lời ru máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 987

Lời tôn vinh bằng máu

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Chén chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Tâm ca Phục Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 189