Album: Hành Hương Với Chúa

Nghe Album: Hành Hương Với Chúa

Các bài hát trong Album: Hành Hương Với Chúa

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: , | Lượt nghe: 176

Tôn thờ Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 632

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Hài Nhi Vương Đế

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lời ru máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,001

Lời tôn vinh bằng máu

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Chén chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Tâm ca Phục Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 203