Album: Hành Hương Với Chúa

Nghe Album: Hành Hương Với Chúa

Các bài hát trong Album: Hành Hương Với Chúa

Chúa chịu phép rửa

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: , | Lượt nghe: 167

Tôn thờ Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 512

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 611

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Hài Nhi Vương Đế

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Lời ru máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 988

Lời tôn vinh bằng máu

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Chén chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Tâm ca Phục Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 201