Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 7

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 7

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 7

Xin Mở Rộng Tay Con

Trình bày: , | Lượt nghe: 582

Để con nên hình bóng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,125

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,299

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Xin thương, Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Người ơi hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 362

Cúi đầu (Cúi đầu ăn năn)

Trình bày: | Lượt nghe: 1,062

Hạt giống tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 3,866

Đêm đen

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Nỗi nhớ trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 165