Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Con có một Tổ Quốc

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Vui mừng và hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Sống phút hiện tại

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Con xin chọn Chúa mà thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 483

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Bổn phận của con

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Dấu chứng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Kiên trì theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 370

Con không cô đơn

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Mẹ và con

Trình bày: | Lượt nghe: 166