Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 8 (Vui Mừng Và Hy Vọng)

Con có một Tổ Quốc

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Vui mừng và hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Sống phút hiện tại

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Con xin chọn Chúa mà thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Bổn phận của con

Trình bày: | Lượt nghe: 635

Dấu chứng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Kiên trì theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 390

Con không cô đơn

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Mẹ và con

Trình bày: | Lượt nghe: 170