Nhạc sĩ: Thanh Thanh

Xin Ngài hãy chỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Đồng cỏ xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 825

Với ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Ý Cha quyền linh

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Hướng về Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Ánh mắt nào

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Người ơi hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Lời ru

Trình bày: | Lượt nghe: 256