Nhạc sĩ: Thanh Thanh

Xin Ngài hãy chỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Đồng cỏ xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 834

Với ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Ý Cha quyền linh

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Hướng về Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Ánh mắt nào

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Người ơi hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 383

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Lời ru

Trình bày: | Lượt nghe: 257