Nhạc sĩ: Thanh Thanh

Xin Ngài hãy chỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Đồng cỏ xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 798

Với ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Ý Cha quyền linh

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Hướng về Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Ánh mắt nào

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Người ơi hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 356

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Lời ru

Trình bày: | Lượt nghe: 253