Nhạc sĩ: Vọng Sinh

Cha yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 646

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,299

Xuân sang

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Ngàn vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 195