Nhạc sĩ: Vọng Sinh

Cha yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 663

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,315

Xuân sang

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Ngàn vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 198