Nhạc sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42