Album: Giêsu Tình Ngài Yêu Con

Nghe Album: Giêsu Tình Ngài Yêu Con

Các bài hát trong Album: Giêsu Tình Ngài Yêu Con

Chúa đã yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 598

Đời là bể khổ

Trình bày: | Lượt nghe: 485

Giêsu lý tưởng của con

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Xin cứ dùng con

Trình bày: , | Lượt nghe: 237

Tôi đi tìm hạnh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Xin xót thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 443

Con xin tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Bao tháng ngày trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Tất cả là hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 3,692