Nhạc sĩ: Nhật Minh

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 421

Mẹ Còn Đứng Đó

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Cộng Đoàn Sống Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Cảm mến tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 821

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Được làm con Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Vui mừng Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Vui mừng Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Lời nguyện ngày xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 386

Hồn tôi khát Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Tình yêu đó

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Tình yêu đó

Trình bày: | Lượt nghe: 185