Nhạc sĩ: Nhật Minh

Mẹ Còn Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Cộng Đoàn Sống Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Vui mừng Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156