Nhạc sĩ: Nhật Minh

Thầy cô cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 422

Mẹ Còn Đứng Đó

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Cộng Đoàn Sống Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Cảm mến tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 835

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Được làm con Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Vui mừng Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Vui mừng Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Lời nguyện ngày xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Hồn tôi khát Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 311

Tình yêu đó

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Tình yêu đó

Trình bày: | Lượt nghe: 190