Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Thanh

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Thanh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Thanh