Album: Con Phải Làm Gì?

Nghe Album: Con Phải Làm Gì?

Các bài hát trong Album: Con Phải Làm Gì?

Saolê ngày xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Con phải làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Chúa muốn con làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 293

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Tung hô Mẹ Giáo phận Vinh

Trình bày: | Lượt nghe: 844