Album: Con Phải Làm Gì?

Nghe Album: Con Phải Làm Gì?

Các bài hát trong Album: Con Phải Làm Gì?

Saolê ngày xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Con phải làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Chúa muốn con làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Tung hô Mẹ Giáo phận Vinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,096