Album: Cho Con Giống Chúa

Nghe Album: Cho Con Giống Chúa

Các bài hát trong Album: Cho Con Giống Chúa

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Mẹ đàng lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Lời Mẹ xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Một đời dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Thánh Martino

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Giuse dấu yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86