Nhạc sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61