Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Cha yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 838

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,503

Xuân sang

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Ngàn vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 237