Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Vọng Sinh

Cha yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 709

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,406

Xuân sang

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Ngàn vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 203