Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,404

Chúa đã xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 980

Ca mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,278

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 366

Ánh sáng Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 1,371

Đêm tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 699

Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Niềm tin lên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 1,029