Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.14 - Tin Mừng Giáng Sinh

Chúa đã làm người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,346

Chúa đã xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 967

Ca mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,255

Đêm đông dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Ánh sáng Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 1,344

Đêm tình thương

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Chúa đến trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 689

Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Niềm tin lên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 1,016