Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thạch Ngọc

Tự hỏi

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Ước mơ mọn hèn

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Tôi đã gặp Người

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Tình yêu tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 298

Thần tượng Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 408

Siêu sao Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Sa mạc hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Giêsu vui cười

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Giêsu đồng hành

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Giêsu buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Tình yêu diệu vời

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Ngã tư dòng đời

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Tình ca Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Suốt đời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Chết cho người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Món nợ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Giêsu yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Giêsu thương yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 30