Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngân Sơn

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngân Sơn

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngân Sơn