Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Nghe Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Lạy Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 655

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,104

Mẹ đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,194

Trong tình yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Con xin dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Tình Cha cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Dâng ngọn lửa hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 217