Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Nghe Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Thiên Hương - Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu

Lạy Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 535

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 960

Mẹ đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,926

Trong tình yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Con xin dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Tình Cha cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Dâng ngọn lửa hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 201