Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Ngài đã yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Chờ con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Chờ con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Trở về bên Chúa 5

Trình bày: | Lượt nghe: 480

Kinh tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Vì đó là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chúa hỡi cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 151