Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 17 (Mãi Mãi Chúa Vẫn Yêu)

Ngài đã yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Chờ con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Chờ con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Trở về bên Chúa 5

Trình bày: | Lượt nghe: 522

Kinh tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 388

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Vì đó là Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Chúa hỡi cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 152