Album: Hoài Nam Vol.2 - Bờ Vai Giêsu

Nghe Album: Hoài Nam Vol.2 - Bờ Vai Giêsu

Các bài hát trong Album: Hoài Nam Vol.2 - Bờ Vai Giêsu

Con xin tín thác

Trình bày: | Lượt nghe: 421

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Hy vọng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Suối nguồn hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 382

Chúa vẫn yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 451

Nỗi lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Nợ trăm năm

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Bờ vai Giê su

Trình bày: | Lượt nghe: 272