Ca sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tiểu sử Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Album Lm. Nguyễn Văn Tuyên

MV Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Bài hát Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 82