Album: Dâng Chúa Tình Con 21 (Món Quà Từng Ngày)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 21 (Món Quà Từng Ngày)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 21 (Món Quà Từng Ngày)