Album: Dâng Chúa Tình Con 08 (Chúa Trong Gia Đình)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 08 (Chúa Trong Gia Đình)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 08 (Chúa Trong Gia Đình)

Tình Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Lời Kinh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lời ca đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Lời Cầu trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Kinh yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 134

Kinh Mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Kính dâng về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Lời Kinh cậy trông

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Lế dâng cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Dâng đời hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 82