Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)

Tình ca chúc khen

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Yêu Chúa từ đây

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Dâng Chúa tháng năm

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Kinh Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Bên Chúa yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Ơn Trời cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Thánh giá Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 116