Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 10 (Yêu Nhau Trong Chúa)