Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)

Niềm xác tín của con 17

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Cầu cho cha mẹ 6

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Dâng Chúa tim con

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Tìm kính sợ Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Kinh ru của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tình hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Xin cảm ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Lời kinh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 172