Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 19 (Ơn Trời Cho Con)