Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)

Lệ kinh cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Lời kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Thánh giá riêng con

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Lời kinh nguyện cầu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Của lễ đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Gọi tên Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Mẹ hát ru con

Trình bày: | Lượt nghe: 569

Mẹ giã từ con

Trình bày: | Lượt nghe: 83