Ca sĩ: Kim Thúy

Tiểu sử Kim Thúy

Album Kim Thúy

MV Kim Thúy

Bài hát Kim Thúy

Con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tình Chúa Đổi Mới Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Tình Cha

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 73

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Thầm Khóc Cho Tội Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Mình Máu Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 796