Ca sĩ: Kim Thúy

Tiểu sử Kim Thúy

Album Kim Thúy

MV Kim Thúy

Bài hát Kim Thúy

Con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Tình Chúa Đổi Mới Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Tình Cha

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 72

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Thầm Khóc Cho Tội Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Mình Máu Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 739