Album: Thiên Cung 4 - Tình Khúc Thiên Cung

Nghe Album: Thiên Cung 4 - Tình Khúc Thiên Cung

Các bài hát trong Album: Thiên Cung 4 - Tình Khúc Thiên Cung

Lời kinh dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Dạ tâm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 114