Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Niềm xác tín của con 6

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Nếu đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Lời cầu cho Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Chúa muốn nơi con

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Dâng đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Niềm xác tín của con 7

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Tiếng ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54