Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Niềm xác tín của con 6

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Nếu đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Lời cầu cho Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Chúa muốn nơi con

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Dâng đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 331

Niềm xác tín của con 7

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Tiếng ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 59