Album: Dâng Chúa Tình Con 09 (Sống Bên Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 09 (Sống Bên Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 09 (Sống Bên Chúa)

Lời Kinh tạm biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 492

Con đến van xin

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Con đi tìm

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Lời Kinh trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tình Ngài vô biên

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Rồi đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Tình Ngài bền vững

Trình bày: | Lượt nghe: 252

Lời Ngài dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Ra đi về với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 300